Nádherná lokalita

Soustava Ladných jezer se nachází v srdci Lednicko – Valtického areálu.

Rozmanitý výběr ryb

Kapr, lín, amur, štika, candát, sumec, bolen, okoun, pstruh, bolen, jeseter…

Dvě jezera

Soustava jezer zaujímá více jak 8 ha vodní plochy (6 ha + 3 ha).

O Ladných jezerech

Soustava Ladných jezer se nachází v srdci Lednicko – Valtického areálu mezi obcí Lednice a městem Břeclav, v nadmořské výšce 160 m / n. m. Zaujímá více jak 8 ha vodní plochy. Areál tvoří dvě jezera.

O Ladných jezerech

Orlí jezero

Má rozlohu téměř 6 ha. Je určeno pro rybáře vyznávající klasické způsoby lovu např. na položenou apod. Z jednotlivých druhů ryb jsou zde zastoupeny: kapr (v roce 2021 uloven kus 23 kg), lín (až 5 kg), amur, štika, candát, sumec, bolen, okoun, jeseter…

  Jezero ledňáčků

  Má rozlohu téměř 3 ha. Tato plocha se připravuje. Po svém dokončení bude určena milovníkům vláčení. Důraz je zde kladen na chov candáta, okouna, pstruha duhového, bolena…

  I když byla jezera vybudována teprve nedávno, veškeré stavební práce byly naplánovány a realizovány tak, aby areál po svém dokončení zapadl do unikátní krajiny, vytvořené našimi předky, jejíž význam a hodnota byla oceněna zápisem do knihy Světového kulturního dědictví UNESCO. Vlastní stavba byla prováděna tzv. pásovou metodou. Současně s budováním díla probíhaly práce na úpravě břehů, výsadbě zeleně, oživování vodní plochy, postupném zarybňování apod.

  Průměrná hloubka jezer je kolem 4,5 m. V nejhlubším místě 7 m. Podvodní hladinou bylo zhotoveno několik kamenných záhozů (umělých útesů) a mělčin, důležitých pro chov ryb. Vzhledem k tomu, že dno jezera je tvořeno štěrkopískem, vyznačuje se zdejší voda vysokou kvalitou. Je celoročně zásobena kyslíkem. Citlivými zásahy se podařilo dosáhnout velmi dobrého zastoupení fytoplanktonu i zooplanktonu, což se příznivě projevilo na úživné hodnotě vody. Rybí obsádka je ve výborné kondici, jak po stránce zdravotní, tak i váhových přírůstků.

  Naším cílem je vytvořit takové provozní podmínky, které zabezpečí dostatek komfortu a klidu, nejen jednotlivým návštěvníkům, ale i živočichům, kteří zde žijí. Z těchto důvodů bylo na Orlím jezeře vymezeno pouze pět lovných míst, která budou navíc obsazována jen v omezené míře tak, aby byl zaručen nerušený rybolov.

  Mapa
  lovných míst

  Ladné jezera jsou vyhrazena pouze rybářům, hlásící se k myšlence „Chyť a pusť“. Veškeré úlovky musejí být vráceny vodě.

  Rybářský řád v areálu Ladné jezera

  Vstupem do areálu jezer se každá osoba podrobuje ustanovení tohoto řádu, pokynům zaměstnanců (správců) provozovatele.

  Provozovatel jezera se zříká veškeré zodpovědnosti jak v případě zranění, tak v případě poškození či krádeže vybavení všech návštěvníků.

  Rybářský řád
  • Každá osoba zodpovídá za své chování v areálu, taktéž hlásí příjezd i odjezd správci, opuštění areálu bez dohody není možné.
  • V celém areálu je přísně zakázáno jakékoliv poškozování zeleně, ničení porostů, trhání ovoce a sběr hub.
  • Návštěvník areálu je povinen zachovávat pořádek a chovat se způsobem, který neobtěžuje ostatní.
  • Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek.
  • Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, nebo jinak poruší ustanovení tohoto provozního řádu. Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným či rušivým způsobem. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí oprávněná osoba (správce) rušitele vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii ČR.
  • Rybář při vstupu do areálu souhlasí s platnými pravidly a je povinen je dodržovat.
  • Jedná se o hospodářský odlov ryb pomocí udice systémem chyť a pusť. 
  • Uživatel lovného místa musí striktně dodržovat svůj lovný sektor.
  • Platí zákaz lovu ryb na maso a krev.
  • Rybolov z lodě je zakázán. 
  • Na krmení a zavážení nástrah při rybolovu lze použít loď po dohodě se správcem areálu.
  • Je povoleno používání echolotu, tyčkových bójek k označení lovného místa, při lovu sumců používat pomoc bójky.
  • V areálu jezer platí zákaz stanování, rozdělávání ohňů (grill je možno použít po domluvě se správcem), povolen je pouze bivak, rybářské přístřešky, popřípadě karavan.
  • Platí přísný zákaz uchovávání ulovených ryb v rybářském saku nebo vezírku!!!
  • Každý rybář je povinen mít uhrazen poplatek za rybolov před započetím lovu.
  • Manipulace s ulovenou rybou probíhá vždy s maximální opatrností!!!
  • Malé ryby odháčkovává rybář přímo ve vodě.
  • Rybu je povinnost vždy šetrně odebrat podběrákem a umístit do namočené podložky, manipulace při focení v intervalu maximálně 5 minut za pravidelného polévání vodou.
  • Kapr s váhou nad 15 kg se musí fotit vždy ve vodě, jeseterovité druhy a sumec fotit vždy ve vodě – ulovení těchto ryb je potřeba hlásit neprodleně správci.
  • Rybář musí používat kvalitní podběrák (délka ramene min. 80 cm, měkká síťka), desinfekci na ošetření rány po háčku, peán, dostatečně velkou polstrovanou podložku a nádobu na polévání.
  • Je zakázáno vstupovat na ostrov.
  • Při jakémkoliv porušení zákazu, pravidel a nešetrném zacházení s rybou opouští rybář areál bez nároku na vrácení poplatku.
  • Automobily, karavany je povinnost zaparkovat pouze na k tomu vyhrazeném místě.
  • Možnost zajet k místu lovu je pouze a výlučně se souhlasem správce.
  • Pes do areálu je povolen pouze se souhlasem správce, majitel je povinen po svém miláčkovi vždy uklízet a zajistit nekonfliktnost vůči ostatním osobám v areálu.
  • Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní případně vozidla.

  Lov kaprů a jeseterů

  • Chytá se na únikovou montáž, kdy olovo při utržení ryby odpadne a není pevně spojeno s montáží.
  • Loví se s háčkem s protihrotem.
  • Místo zátěže lze použít kámen na gumičce, který při zdolávání odpadne.
  • Hlavní vlasec – minimální průměr 0,30 mm.
  • Na každém prutu je možné použít pouze jeden návazec.
  • Zakazuje se používání šokových pletených šnůr, pleténka se může použít pouze jako návazec od háčku k závaží.
  • Za nástrahy lze používat boilees, pelety, vařenou kukuřici.
  • Krmit lze boilees, pelety, vařeným partiklem.

  Lov dravců

  • Je možný pouze po dohodě se správcem (candát, bolen, štika,…).
  • Při lovu sumců používat náčiní, návazec a šnůru v dostatečné pevnosti a používat systém s jedním nebo dvěma jednoháčky (při používání dvou jednoháčků maximální vzdálenost mezi jednoháčky 5 cm).
  • Sumec se loví na položenou nebo bójkováním (s pomocnou bójkou).
  • Úlovek sumce nad 140 cm se vždy neprodleně oznamuje správci jezera.
  • Jako nástražní rybka je přísně zakázáno používat jedince Karase stříbřitého.
  O Ladných jezerech

  Ceník

  • Lov probíhá pouze způsobem chyť a pusť.
  • Časový cyklus je 1 den (24 hodin) a jeho násobky.
  • Zahájení lovu – příjezd do areálu je pevně stanoven mezi 11:00-13:00 h.
  • Předání lovného místa a opuštění areálu po skončení lovu je nutné do 11:00 h. Výjimka je možná pouze po domluvě se správcem areálu.

  Lov kaprů a jeseterů

  • Varianta 1:
   1 000 Kč/den
   lov na 2 pruty
  • Varianta 2:
   2 000 Kč/den
   lov na 3 pruty

  Lov dravců

  • Lovit je možno maximálně na 3 pruty:
   1 000 Kč/den/prut

  Kontakt

  • Ing. Josef Matúšek
   správce areálu
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Ladné jezera

  Ladné jezera jsou vyhrazena pouze rybářům, hlásící se k myšlence „Chyť a pusť“. Veškeré úlovky musejí být vráceny vodě.